Activiteiten

Bent u geen lid van onze organisatie?
Algemene info studiebijeenkomsten

Binnen haar werkjaar organiseert de vereniging :

  • minimaal 10 reguliere studiesessies,

doel?  studie

wanneer?  eerste dinsdag van de maand (uitzondering: juli en augustus)

extra info?  gratis voor leden

  • 3 workshops

doel?  vervolmakingsbehoeften van medewerkers en (zelfstandige) dossierbeheerders invullen.

extra info?  nadruk op de praktijkgerichtheid van de opleiding en het uitwisselen van ervaring door creatie van een discussieforum

  • 1 jaarlijks residentieel seminarie

doel?  studie en vervolmaking, aantrekken van de confraternele banden

 

Voor deze vormingsprogramma’s heeft de beroepsvereniging haar erkenningsnummer als opleidingsverstrekker bij het BIBF.

 

> Lees meer over deze studiebijeenkomsten.